Presbíteros

Parroquia San Bartolomé, (Gurabo)

Teléfono: 809-736-8443

  • - Rvdo. P. Maggin Messeguer,

    Administrador Parroquial

  • - Rvdo. P. Bayardo Marrenco

    Vicario Parroquial